NA-1020/1021
NA-1020 (미니 전기영동장비, Non-Smiling & Wedge Type)
NA-1021 (전기영동장비, Double&Non-Smiling & Wedge Type)

• Plate: 106Wx100Hmm
• 우수한 분리능
• 표준 겔 두께는 1mm이지만, wedge 타입의 특징으로 다른 두께에도 적합
• 사용이 간단하며, 버퍼 누출 없이 안전

 

첨부파일 01
 
 

INCLUDES for NA-1020;
• NA-1020-1: 소형 웨지 버퍼 셀, x1대
• NA-1000-3: Plate(w/cutted), 106Wx100Hmm, x1장
• NA-1000-4: Plate(w/spacer), 두께1mm, 106Wx100Hmm, x1장
• NA-1000-7: Comb, 두께 1mm, 10well, x1장
• NA-1000-40: U타입 실리콘 패킹, 두께 1mm, x1장
• NA-1000-15: 클립(대), 2개
• NA-1000-19: 리드선 1m(+,-), 1조

INCLUDES for NA-1021;
• NA-1021-1: 소형 웨지 버퍼 셀, x1대
• NA-1000-3: Plate(w/cutted), 106Wx100Hmm, x2장
• NA-1000-4: Plate(w/spacer), 두께1mm, 106Wx100Hmm, x2장
• NA-1000-7: Comb, 두께 1mm, 10well, x2장
• NA-1000-40: U타입 실리콘 패킹, 두께 1mm, x2장
• NA-1000-15: 클립(대), 2개
• NA-1000-19: 리드선 1m(+,-), 1조

 

1