NB-1012

NB-1012 : 200W x 250L mm
• 대형사이즈
• 멀티 피펫 사용 가능

첨부파일 01
 
 

 INCLUDES for NB-1012
• NB-1012-2: Large Submarine 버퍼 셀(커버포함) x1대
• NB-1012-3: UV rack(투과파장 300nm~) x1개
• NB-1012-4: Comb, 두께 1mm, 21well x2장
• NB-1012-5: Comb, 두께 2mm, 21well x2장
• NB-1100-6: 리드선 2m(+,-) 1조
<옵션>
• NB-1012-6: Comb, 두께 1mm, 40well(멀티피펫 사용가능)
• NB-1012-7: 12단 UV rack

 

 .